קורסים זמינים

"מרחב למידה" זה מיועד למנהלים ומקבלי החלטות, לתכליות הבאות:

  • לתרום לחיזוק יכולתם לשפוט ולהעריך יתרונות וחסרונות של הצעות התערבות ומדיניות,
  • לשפר את יכולתם לתכנן ולנהל תהליכים של ניסוח קולות קוראים הכוללים מרכיבים מקדמיים ובהמשך- לעסוק  בסינון, ברירה וליווי תיקונים בהצעות שהוגשו במסגרתם. 
  • לתקשר עם מעריכים פנימיים או חיצוניים ולשפוט את איכות עבודתם כיודעי דבר .

חדשות האתר

(עדיין לא פורסמו חדשות)